• Naděje
    Naděje
    na lepší budoucnost
    Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
  • Naděje
    Naděje
    na lepší budoucnost
    Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
  • Naděje
    Naděje
    na lepší budoucnost
    Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
  • Naděje
    Naděje
    na lepší budoucnost
    Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
  • Naděje
    Naděje
    na lepší budoucnost
    Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
  • Naděje
    Naděje
    na lepší budoucnost
    Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
  • Naděje
    Naděje
    na lepší budoucnost
    Věříme, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti.
  • Pomůže dětem jako doprava na terapie
    Pomůže dětem jako doprava na terapie
    Vybíráme peníze na nákup tuk-tuku
SmilingCrocodile

Poslání Smiling Crocodile

Věříme, že má každé dítě právo na vzdělání bez ohledu na jeho duševní a fyzické zdraví. Škola Smiling Crocodile pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů. Naším cílem a velkým přáním je, aby byl život našich žáků stejně uspokojující a plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků, kteří měli možná na startu do života více štěstí. Smiling Crocodile má kromě školy v ČR také projekty v zahraničí, kde pomáháme neslyšícím dětem a dětem s kombinovaným postižením v Asii a Africe, které žijí na hranici chudoby. V těchto regionech se zaměřujeme na pomoc při rehabilitaci, vzdělávání a integraci do společnosti.

Needo: Dagmar Herrmannová

Dagmar Herrmannová v Deep Talks

Hlavní dárci a partneři