JEN S ASISTENTY DOKÁŽOU NEUVĚŘITELNÉ VĚCI!

Bez asistenta to nejde!

Individuální asistent je nejen ve škole Smiling Crocodile nepostradatelný partner a průvodce při vzdělávání a péči dítěte s těžkým kombinovaným postižením. Bez něj se takové dítě ve škole neobejde.

Individuální asistent je v úzkém kontaktu s konkrétním dítětem, důvěrně zná jeho schopnosti a potřeby. Bez jeho pomoci se dítě vůbec není schopno účastnit výuky a pochopit, co paní učitelka vysvětluje. Zároveň tento člověk o dítě po celou dobu pobytu ve škole pečuje a hlídá jeho zdravotní stav. Individuální asistent musí být k takto závažně postiženému dítěti odborně pedagogicky a zdravotně proškolen.

Více o kampani