Asie

Indie, Srí Lanka a Bangladéš - v těchto regionech  v Asii podporuje SMILING CROCODILE projekty pro děti se sluchovým a kombinovaným postižením žijící v chudobě a jejich rodiny.

Projekt umožňuje dětem přístup k adekvátní medicínské péči, zejména rehabilitaci důležité pro rozvoj sluchu, komunikace a mluvené řeči, také jejich vzdělávání a integraci do běžné společnosti. Podporujeme terapeutická centra pro sluchově postižené, centra kochleátních implantací a jednotlivé děti a jejich rodiny. 

Díky tomuto projektu mohou i děti žijící v chudobě pravidelně cestovat do rehabilitačních center a účastnit se pravidelně potřebých terapii důležitých k rozvoji sluchu, komunikace a mluvené řeči a dosáhnout tak maximálního možného potenciálu a schopností a poté se snáž zařadit do vzdělávání v běžných školách a do společnosti.

Již jsme takto pomohli stovkám dětí.

Podporujeme také vybavení terpaueitckých pomůcek pro rehabiltační centra.

Rovněž  podporujeme možnost vyšetřování sluchu u dětí žijících v chudobě např. ve slumech či na chudých předměstích velkých měst v Indii a na Srí Lance, a to podporou audiologických minibusů, ktreré jezdí za dětmi v jejich lokalitách a dostává se jim tímto způsobem  adekvátní péče.

 

.

Není nám lhostejná situace dětí se sluchovým postižením žijícím na hranici chudoby a věříme, že všechny bez rozdílu mají právo slyšet bez ohledu na jejich životní podmínky či ekonomickou situaci.

Naše kampaň #BecauseIhearIlive je o tomto tématu. Detailní info o kampani najdete na sociálních sítích @becauseihearilive