O nás

O nás

Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením  SMILING CROCODILE o.p.s. IČO 24215627 byla založena na základě předchozího již dlouhodobě fungujícího vzdělávacího, organizací provozovaného  programu, vytvořeného pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Koncepce vzdělávání je inspirována zkušenostmi ze zahraničí  - z Anglie a USA, kde někteří z členů našeho týmu dlouhodobě pracovali.

Disponujeme dobře vybavenými prostory a jsme tak schopni nabídnout dětem s kombinovaným postižením a jejich rodinám komplexní služby – intenzivní denní speciální vzdělávací program s důrazem na rozvoj všech schopností, různých forem komunikace, celé dopoledne je vždy doprovázeno muzikoterapií. Vše je vedeno zkušenými pedagogy a terapeuty za podpory dalšího školeného personálu.  Nabízíme možnost široké škály mimoškolních aktivit, zajišťujeme rozsáhlý integrační program. Jsme přesvědčeni, že se naši žáci/studenti mohou dokázat to, co ostatní děti a účastnit stejných akcí, jako jejich zdraví vrstevníci. Proto jsme do programu zařadili různé formy aktivit, které podnikáme i se zdravými dětmi, např. hodiny angličtiny a multikulturní přehled, různé sportovní aktivity od jogy až po účasti na maratónských bězích, hrajeme divadlo, nacvičujeme muzikálová představení, máme hudební skupinu, tvoříme a malujeme, jezdíme na hory lyžovat a trackovat, pořádáme příměstské tábory, slavíme svátky, grilujeme a piknikujeme.

Velmi nám záleží i na rodinách našich žáků. Nabízíme rodičům možnost všestranné odborné péče o jejich děti, aby si mohli sami odpočinout, zabavit se nebo prostě jen strávit nějaký čas mimo běžný denní režim a nabrat zpět ztracenou a tolik důležitou životní energii.Pro rodiny pořádáme různé aktivity, např.kurzy vaření, cvičení, kreativní dílnu, kadeřnické a vizážistické poradenství, apod.

Naše zařízení  je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Magistrátem hl.m. Prahy oficiálně zaregistrováno jako Mateřská a Základní škola pro děti s kombinovaným postižením. Dostali jsme opakovaně velmi kladné ohodnocení i od Ćeské školní inspekce.

Spolupracujeme s mnoha respektovanými mezinárodními odborníky a organizacemi.

Žáci, kteří navštěvují SMILING CROCODILE  mají převážně těžké postižení smyslů v kombinaci s mentálním, fyzickým či zdravotním postižením.

Při výuce musíme respektovat odlišné potřeby našich žáků. Proto ve výuce používáme kromě mluveného jazyka znakovou řeč a různé formy alternativní augmentativní komunikace jako např.fotografie, obrázky (včetně PECS),reálné předměty, piktogramy apod., vše s podporou muzikoterapie a dramaterapie. Při výuce uplatńujeme názorné a zážitkové formy učení, používáme dataprojektor, tablety, komunikační aplikace..

Náš vzdělávací program podporuje samostatnost a dovednosti každého dítěte, směřující k jejich nezávislosti. Pomáháme žákům porozumět každodenním aktivitám, uvědomit si semi sebe a zvyšovat svou sebedůvěru.

Tvrdě pracujeme na rozvoji komunikačních dovedností v celé řadě situací, snažíme se vytvářet příležitosti k prohloubení vztahu dětí k jejich příbuzným a k okolí, podporovat jejich důvěru ve vlastní schopnosti.

Výuka je vedena v malých skupinkách s individuálním přístupem a individuálním vzdělávacím plánem pro všechny žáky, a to s respektem ke specifickým potřebám a schopnostem každého z nich.

Úzce spolupracujeme s rodinami našich žáků a začleňujeme je do všech školních aktivit.

Jsme schopni plně zajistit výuku i pro anglicky mluvící žáky s kombinovaným postižením.

 

Zahraniční projekty

SMILING CROCODILE má kromě školy v ČR také projekty v zahraničí, kde podporujeme neslyšící děti a dětí s kombinovaným postižením hlavně v rozvojových zemích v Asii a Africe, které žijí na hranici chudoby, ale také třeba v Rusku, Kazachstánu či Jordánsku. V těchto všech regionech se zaměřujeme na pomoc při rehabilitaci, vzdělávání a integraci do společnosti.

#BECAUSEIHEARILIVE

Kromě toho, že pomáháme jednotlivým dětem, rodinám a místním centrům, máme i rozsáhlou osvětovou mezinárodní integrační kampaň pod názvem #BecauseIhearIlive, která si dává za cíl šířit osvětu o podmínkách života neslyšících dětí v regionech, kde Smiling Crocodile působí. O tom, že každý má právo patřit do naší společnosti, zaslouží si pomůcky, terapie a  vzdělávání, které potřebuje. A hlavně má právo na krásný život.

Více o kampani můžete najít na našich kampaňových sociálních sítích Facebooku a Instagramu @becauseihearilive

Poslání

Věříme, že má každé dítě právo na vzdělání bez ohledu na jeho duševní a fyzické zdraví.

SMILING CROCODILE pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů.

Naším cílem a velkým přáním je, aby byl život našich žáků stejně uspokojující a plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků, kteří měli možná na startu do života více štěstí.