Dokumenty

Dokument Odkaz
Výsledky zápisu do Základní školy Ke stažení
Školní řád Základní školy Ke stažení
Školní řád Mateřské školy Ke stažení
Pravidla školní přepravy Ke stažení
Vnitřní řád ŠJV Ke stažení
Orientační rozvrh hodin ZŠ Ke stažení
Zaregistrovaná změna názvu Ke stažení
Rozhodnutí o registraci ZŠ Ke stažení
Rozhodnutí o registraci MŠ a ŠJV Ke stažení
Režim Dne MŠ Ke stažení
Zakládací smlouvy Ke stažení
Výroční zpráva 2017/2018 Ke stažení
Výroční zpráva 2017 Ke stažení
Výroční zpráva 2016/2017 Ke stažení
Výroční zpráva 2015/2016 Ke stažení
Výroční zpráva 2014/2015 Ke stažení
Výroční zpráva 2013/2014 Ke stažení
Inspekční zpráva 2014 Ke stažení
Inspekční zpráva 2016 Ke stažení
Kritéria přijímání do mateřské školy speciální Ke stažení
Kritéria přijímání do základní školy speciální Ke stažení
Směrnice GDPR Ke stažení
Informovaný souhlas - zákonný zástupce Ke stažení
Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání Ke stažení