Stanovisko Smiling Crocodile, o.p.s. ze dne 23.11.2022 k návrhu novely školského zákona